Ανακαίνιση Φυσικοθεραπευτηρίου στο Χαλάνδρι

Δείτε παρακάτω φωτογραφίες από την πρόσφατη ανακαίνιση Φυσικοθεραπευτηρίου στο Χαλάνδρι.

Το φυσικοθεραπευτήριο είναι το “Kids 2 Walk”, στο Χαλάνδρι, το οποίο ασχολείται με αποκατάσταση παιδιών που
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

   

  
Link Φυσικοθεραπευτηρίου: https://www.kids2walk.com/el/

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: EMCOR TEXNIKH

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: EMCOR TEXNIKH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *