Εκδήλωση ABTA – Costa Navarino Πύλος, Περιφέρεια Πελοποννήσου

 

Για τη σύγχρονη Ελλάδα που μπορεί να ανανεώσει την εικόνα της˙ μέσα από τη δημιουργική δύναμη της, μίλησε ο Περιφερειάρχης της Πελοποννήσου, στην εκδήλωση ABTA.

Στα πλαίσια της σκηνογραφίας της παραπάνω εκδήλωσης, προκειμένου να γίνει 3D mapping προβολή με θέματα που αφορούν την περιφέρεια της Πελοποννήσου, κατασκευάστηκε μία “Πύλη” διαστάσεων 8,0 x 8,0 x 6,0 μέτρων˙ δηλαδή σχεδόν σαν ένα τριώροφο κτίριο.

Παρακάτω φαίνονται οι εικόνες της κατασκευής αλλά και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Ο κατασκευαστικός μας ρόλος όμως δεν περιορίζεται στα παραπάνω, αλλά λαμβάνει τόπο και στο εσωτερικό του ξενοδοχείου Costa Navarino με την δημιουργία θεματικών εκθεσιακών περιπτέρων και γραφείων υποδοχής, εμπνευσμένα από το λογότυπο του “mythical peloponesse”

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από την εκδήλωση, αλλά και από την κατασεκυή.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πύλο, στις 12-14 Οκτωβρίου 2015.

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ: EMCOR TEXNIKH, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ, FYE

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: EMCOR TEXNIKH

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *