Η EMCOR Τεχνική παρουσιάζει τα γραφεία της

Emcor offices

EMCOR Offices

Η EMCOR Τεχνική όφειλε να επιδείξει στα καινούργια, ιδιόκτητα γραφεία της, ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, το οποίο να αναδεικνύει το εύρος των δυνατοτήτων της, που συνέβαλλαν στην επιτυχημένη διαδρομή της στο χώρο των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών.

Όταν η EMCOR Τεχνική ανέθεσε στη σχεδιαστική ομάδα της DIP τον σχεδιασμό του χώρου των καινούργιων της γραφείων, έθεσε ως προτεραιότητα της μελέτης τη μορφοποίηση των εταιρικών της αρχών. Έννοιες, όπως τεχνογνωσία, αρτιότητα κατασκευής, διαχείριση ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού και αξιοπιστία, ακούστηκαν στις αρχικές προτάσεις και τέθηκαν ως προϋποθέσεις της σχεδιαστικής προσέγγισης.

Ο χώρος εργασίας της EMCOR, πέραν της προφανούς επίλυσης ζητημάτων, που αφορούν στην εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας (γραφεία συνεργατών και διεύθυνσης, αίθουσα συναντήσεων, γραμματειακή υποστήριξη και χώρος αρχείου και υλικών), όφειλε να αποδεικνύει -κυρίως οπτικά- ότι μέσα του δουλεύει μια ομάδα, η οποία μπορεί να σκέφτεται, να σχεδιάζει, να υλοποιεί αλλά επιπλέον να μετατρέπει το παιχνίδι διαρκείας, που είναι ένα τεχνικό έργο, σε μία αξιόλογη και καλά οργανωμένη εμπειρία.

Η χρήση πρωτοποριακών υλικών σε καθαρές γεωμετρικές φόρμες, ανασύρει από το ασυνείδητο έννοιες, όπως η οργάνωση, η τάξη ή η εμπιστοσύνη, δηλαδή έννοιες ταυτόσημες με την επιθυμητή κατάληξη ενός τεχνικού εγχειρήματος αλλά ταυτόχρονα απαλλαγμένες από την ανία που μπορεί να υπονοούν.

Η παλέτα των υλικών, που συμμετείχαν στην κατασκευή, επιλέχθηκε γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, με μία ανανεωτική αντίληψη στη σύνθεσή της. Τα ίδια τα υλικά απέδειξαν -με την εφαρμογή τους και την αρτιότητα του τελικού τους φινιρίσματος- την κατασκευαστική δεινότητα που αναπτύσσει η EMCOR στις εργοληπτικές της αναλήψεις.

Στους αρχικούς ενδοιασμούς για το πόσο σκόπιμο είναι ένας χώρος εργασίας να επισημαίνει με μία γραμμή σκηνοθετικής εξωστρέφειας την πρόδηλη εργασιακή ταυτότητα των χρηστών του και για το αν είναι λογικό το εργασιακό περιβάλλον να πρωταγωνιστεί και να υποβάλλει ρυθμούς κίνησης, κανόνες συμπεριφοράς ή αισθητικής αρμονίας, η EMCOR και η DIP απάντησαν θετικά.

PROJECT ID

Ιδιοκτησία: EMCOR Τεχνική
Είδος έργου: Κατασκευή γραφείου
Τοποθεσία: Π. Φάληρο
Μελέτη-Σχεδιασμός: DIP
Κατασκευή και επίβλεψη: EMCOR Τεχνική

More Info: Design-lab.gr

Comments are closed.